1) Stiahnite si a nainštalujte Minecraft na verziu 1.15.2 (Warez alebo originál)

2) Zvoľte si meno a spustite Minecraft

3) V menu hry zvoľte multiplayer a zadajte IP adresu servera play.magicsector.eu

4) Po pripojení sa v hre musíte zaregistrovať ( do chatu (T) napíšte /register heslo heslo | napríklad /register 123321 123321)

5) Pri každom ďalšom pripojení sa prihláste (/login heslo; napríklad /login 123321)

 

 

– Vaše heslo nikomu nedávajte (ani členom admin teamu)

– Prajeme Vám príjemné hranie 🙂