Hlavné príkazy pre každého hráča

/spawn ( teleport na miesto prvého začatia )

/sethome ( nastavenie domova)

/home ( teleport domov )

/warp ( verejný zoznam teleportov )

/tpa meno ( pošle žiadosť o teleport danému nicku )

/tpaccept ( prijatie o teleport od hráča )

/tpdeny ( odmietnutie teleportu od hráča )

/jobs ( ukáže všetky dostupné príkazy pre plugin s prácami )

/money ( zobrazí zostatok na účte )

/seen meno ( zobrazí kedy bol určitý hráč naposledy online )

/res ( príkazy pre rezidencie )

/kit ( vypíše tebe dostupné kity )

 

Návod na residenciu (ochrana pozemku)

1. spôsob automatická residencia

príkazom /res auto sa okolo Vás vytvorí automatická residencia o veľkosti 100×100 (stred residencie je na mieste na ktorom stojíte)

2. spôsob manuálna residencia

vezmite si do ruky drevenú sekeru

pravým klikom s drevenou sekerou zvoľte prvý bod a ľavým klikom druhý

napíšte /res select vert (rozšírenie označenia od bedrocku po nebo)

a nakoniec /res create menoresidencie

(príkazom /res limits zistíte maximálnu veľkosť residencie a maximum residencii)

 


Pridanie kamaráta do residencie

/res pset meno trusted T  (F pre odobranie práv)

Zakázanie spawnovanie monštier v residencii

/res set monsters F (musíte stáť v residencii)

Nastavenie miesta pre teleportovanie do residencie

/res tpset (na miesto sa dostanete príkatom /res tp menores)

Informácie o residencii

/res info menores