Všeobecné pravidlá

1.Použivanie hackov/cheatov/clientov/x-ray resource packov alebo iných prostriedkov na uľahčovanie hry je zakázané

2. Zákaz spamovania chatu (4x rovnakou správou) alebo rovnakých znakov idúcich po sebe

3. Je zbytočné si vynucovať predmety, lepší rank, gamemode alebo použitie world-editu

4. Je zakázané mať príliš veľa zvierat pri sebe (na 1 chunk max 50 zvierat)

5. Pokiaľ objavíte v hre bug prosíme aby ste ho hneď nahlásili a dostali odmenu v opačnom prípade vám udelíme trest podľa typu bugu

6. Každý hráč je sám zodpovedný za svoj účet prosíme teda aby ste si účty nepožičiavali medzi sebou

7. Pokiaľ máte zaregistrované viac než 2 herné účty z rovnakej IP adresy prosíme aby ste to nahlásili admin-teamu

8. Každý hráč má právo podať akúkoľvek sťažnosť na hráča alebo člena admin-teamu (áno aj na majiteľa)

9. Posielanie IP adries alebo web stránok iných serverov je povolené iba prostredníctvom súkromnej správy (/msg) inému hráčovi

10. Nadávky sú zakázané (v nočnom čase – od 21:00 sú povolené)

11. Posielanie linkov do chatu je povolené (pokiaľ niesu nevhodné)

Pravidlá pre stavanie/kopanie/ničenie

1.Každý hráč je povinný si svoju stavbu zabezpečiť residenciou (ochranou pozemku) admin-team nenahradzuje škodu na majetku spôsobenú iným hráčom

2. Je zakázané kopať diery a stavať stĺpy 1×1 block (neplatí pokiaľ na nich je rebrík)

3. Je zakázané úmyselné ničenie prírody

4. Prosíme aby ste drevo na stromoch ničili celé a nenechávali tak lietajúce koruny stromov

5. Je zakázané ničenie generovaných štruktúr ako sú napríklad villager dedina, stronghold, podmorské pevnosti, woodland mansions

6. V netheri je povolené stavať iba z materiálov ktoré sa v ňom nachádzajú

7. Je zakázané úmyselné ničenie majetku iných hráčov